KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA 44 (2018 – 2020)

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số: 10/CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA 44 (2018 – 2020)

(Kỳ thi ngày 14 và 15/7/2020)

 

1. Kế hoạch ôn thi (Địa điểm: Phòng E402) 

TT

Môn thi

Thời gian và Giảng viên phụ trách

29/6/2020

30/6/2020

01/7/2020

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

1

Giáo dục chính trị

Nguyễn Thị Mai Hoa

 

 

 

 

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

 

Huỳnh Thị Thùy Trang

 

 

Nguyễn Thị Hồng Lam.

3

Thực hành nghề nghiệp

 

 

Trần Thị Thúy Hà

Trần Thị Hải Yến

 

 

Ghi chú: Buổi sáng 4 tiết (từ 7 giờ); buổi chiều 3 tiết (từ 13 giờ 30)

 2. Lịch thi các môn 

Ngày

(thứ)

Giờ

 vào phòng thi

Môn thi

Phòng thi

14/7/2020

(Thứ Ba)

7 giờ

Các thí sinh tập trung để khai mạc và nghe phổ biến quy chế thi, tại Giảng đường1

7 giờ 30

Giáo dục chính trị

(trắc nghiệm trên máy 60 phút)

Phòng mày tính: Khu nhà B

13 giờ 30

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (Tự luận 120 phút).

 

A 301, A302

15/7/2020

(Thứ Tư)

7 giờ 30

Thực hành nghề nghiệp

(Tự luận 120 phút).

 

A 301, A302

 

Ghi chú: - Các học sinh của các khóa trước (nếu còn thời gian thi theo quy định) chưa đủ điều kiện thi nay đã bổ sung đủ điều kiện thi hoặc thi rớt ở lần thi trước nay có nhu cầu thi phải đến đăng ký tại Phòng Đào tạo trước ngày 10/7/2020.

- Thí sinh phải mang thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân để trình khi vào phòng thi.

                          

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng