Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 22 đến ngày 28/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
22/6/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 7g30: Dự khai mạc Huấn luyện LLTV năm 2020 tại TTHC tỉnh.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Chiến

 

Chiều

- 14g00: Làm việc tại Trung đoàn Minh Đạm.

- Ô. Quang

 

Thứ ba
23/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
24/6

Sáng

- 8g00: Dự Hội thảo tại TTHC tỉnh.

- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304. TP: BCH, Bí thư chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
25/6

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
26/6

Sáng

- 8g00: Dự Giao ban công tác khuyến học quý III/2020 tại TTHC Long Điền.

- Ô. Dũng 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 27/6

Sáng

- 8g00: Dự tập huấn SGK môn Tiếng Việt lớp 1 tại TTHC tỉnh (27 và 28/6/2020). TP: Theo triệu tập

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 28/6

Sáng