Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
29/6/2020

Sáng

- 7g00:  Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC, HSSV tại phòng 201.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
30/6

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020 tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Sơn, Ô. Tráng, B. Thu Hiền.

- Ô. Sơn

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
01/7

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kì tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
02/7

Sáng

- 9g00: Lễ kết nạp đảng viên chi bộ KT-QL và chi bộ TN-XH tại phòng D205. TP: Chi bộ KT-QL, chi bộ TN-XH và theo thư mời.

 - Ô. Chiến và Ô. Việt Hùng

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị (trực tuyến) Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. TP: Ô. Hạnh, Ô. Lực.

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
03/7

Sáng

- 8g00: Dự tập huấn SGK mới môn Đạo Đức, Mỹ thuật lớp 1 tại Bình Thuận (từ ngày 03-05/7/2020). TP: Theo triệu tập.
- 8g30: Họp bình xét thi đua năm học 2019 – 2020 tại phòng họp 304. TP: Hội đồng thi đua nhà trường.

- Ô. Tráng

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g30: Làm việc với Đội PCCC & CNCH tỉnh tại phòng họp 304. TP: Ô. Dũng, Ô. Quang, Ô. Chiến, Ô. Lực, Ô. Kiên.

- Ô. Dũng

 

Thứ bảy 04/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 05/7

Sáng

- 7g30: Tổ chức thi kết thúc học phần các lớp bồi dưỡng CDNN GV THCS. TP: Theo phân công.

- Khoa Bồi dưỡng