Đoàn trường nhận danh hiệu tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 30/6, Tỉnh đoàn Bà Rịa -Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và phát động gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. 

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và một số tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Hội nghị đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân đạt tiêu chuẩn gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tập thể Đoàn trường và cá nhân đồng chí Phạm Ngọc Tân - Bí thư đoàn trường đã vinh dự đạt được danh hiệu này. Đây là sự ghi nhận cũng như thành quả quá trình phấn đấu của tập thể đoàn viên thanh niên nhà trường giai đoạn qua đồng thời cũng là động lực để tuổi trẻ nhà trường tiếp tục học tập và rèn luyện để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được.

Đồng chí Đặng Thị Hiền (Đầu tiên bên phải) - UV BTV Đoàn trường đại diện Đoàn trường

nhận danh hiệu Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020