Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 06 đến ngày 12/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
06/7/2020

Sáng

- 7g00:  Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00: Triển khai thi HK2 cho K21 tại phòng họp 303.  TP: Theo phân công.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Phòng Đào tạo

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại Bộ chỉ huy QS tỉnh.

- Ô. Dũng

 

Thứ ba
07/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
08/7

Sáng

- 8g30: Họp Tổ biên soạn Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tại phòng họp 304. TP: Theo thông báo.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
09/7

Sáng

- 8g30: Hội nghị giao ban CLB Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ, TCCN và Sơ kết 6 tháng đầu năm Hội KHTLGD tỉnh tại Phòng họp 304. TP: BGH, BCH Chi hội TLGD, trưởng các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
10/7

Sáng

- 8g00: Dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Vũng Tàu. TP: Theo thông báo.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 14g00: Dự họp tại Đài PT - TH tỉnh.

- Ô. Hạnh
- Ô. Dũng

 

Thứ bảy 11/7

Sáng

- 7g30: Kiểm tra đánh giá ngoài tiếng Nhật cho sinh viên K21D, 21D6 tại phòng học khu C. 

- TT Tiếng Nhật

 

Chiều

- 14g00: Khai mạc các lớp liên thông trình độ Đại học năm 2020 tại Giảng đường 1. TP: BGH, Khoa Bồi dưỡng.

 - Khoa Bồi dưỡng

 

Chủ nhật 12/7

Sáng

 - 8g00: Tổ chức thi lại lớp bồi dưỡng CDNN GV Khóa 2 tại phòng vi tính 2.

- Khoa Bồi dưỡng