Đoàn trường tổ chức Tọa đàm và Phát động cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh BR-VT năm 2020"

Sáng ngày 14/7, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Tọa đàm và Phát động cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh BR-VT năm 2020" với hơn 120 ĐVTN tham gia, hưởng ứng nhiệt tình.

Buổi tọa đàm và phát động nhằm định hướng cũng như lựa chọn các hồ sơ có chất lượng đăng ký tham gia cuộc thi, cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin cuộc thi. Đây là dịp để tuyên truyền rộng rãi kiến thức khởi nghiệp, nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên.