Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
27/7/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
28/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
29/7

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304. TP: BCH, Bí thư chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
30/7

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Họp xét công nhận tốt nghiệp K21 và K44 tại phòng họp 304. TP: Theo Quyết định số 132 ngày 24/7/2020 của Hiệu trưởng.

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
31/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 01/8

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 02/8

Sáng