THÔNG BÁO NHẬN BẢNG ĐIỂM VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

 

                                             THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo phát Bảng điểm tốt nghiệp (bản gốc) và giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.

Thời gian: Bắt đầu từ chiều thứ 2 ngày 10.8.2020.

Danh sách sinh viên cao đẳng được công nhận tốt nghiệp tháng 8/2020 (tải về)

Danh sách học sinh trung cấp được công nhận tốt nghiệp tháng 8/2020 (tải về)

Chú ý: Khi đi sinh viên mang theo Thẻ Sinh viên hoặc giấy Chứng minh nhân dân.

                                                                                           

                                  PHÒNG ĐÀO TẠO