KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN VÀ THI NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN VÀ THI NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Kỳ thi ngày 19/8/2020)

 

1. Hướng dẫn ôn thi

Thời gian

Môn thi

Giảng viên

Địa điểm

Từ 8 đến 9 giờ

(Thứ 7, 15/8/2020)

Đọc diễn cảm

Bùi Quang Trường

Giảng đường 1

Từ 9 đến 10 giờ

(Thứ 7, 15/8/2020)

Hát

Lê Kim Lộc

2. Thời gian thi

Ngày 19/8/2020 (Thứ 4), cụ thể như sau:

- Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút: Các thí sinh xem danh sách phòng thi và nhận thẻ dự thi tại Giảng đường 1.

- Từ 7 giờ 30 phút: Các thí sinh vào phòng thi và thực hiện theo hướng dẫn của giám thị, giám khảo phòng thi. Thời gian kết thúc phụ thuộc vào số lượng thí sinh đến dự thi.

3. Lưu ý: Thí sinh phải đeo khẩu trang khi đến ôn và thi để góp phần phòng chống dịch COVID – 19.

KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU (KHÓA THI NGÀY 19.8.2020) (Tải về)

 

 

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng