THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 2 NĂM 2020

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 2 NĂM 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Thời gian thi: Sáng thứ 7, ngày 03/10/2020

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ dự thi từ ngày 21/8/2020 đến ngày 02/10/2020 tại Phòng Đào tạo (Phòng 301 khu hiệu bộ), Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 02543  826 644.

3. Hồ sơ dự thi:

- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (download tại đây).

- 2 ảnh 3 x 4 được chụp trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

- Lệ phí thi năng khiếu (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

                                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                             (đã ký)

  

                                                                                       NGUYỄN THIỆN THẮNG