KÊ HOẠCH THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 2 NĂM 2020

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 26 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THI NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Kỳ thi ngày 03/10/2020)

1. Thời gian thi

Ngày 03/10/2020 (Thứ 7), cụ thể như sau:

- Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút: Các thí sinh xem danh sách phòng thi, nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi tại Giảng đường 1 (kế bên nhà giữ xe sinh viên).

- Từ 7 giờ 30 phút: Các thí sinh vào phòng thi và thực hiện theo hướng dẫn của giám thị, giám khảo phòng thi. Thời gian kết thúc phụ thuộc vào số lượng thí sinh đến dự thi.

2. Lưu ý: Thí sinh phải đeo khẩu trang khi đến thi và thực hiện các biện pháp cần thiết để góp phần phòng chống dịch COVID – 19.

3. Xem kết quả điểm thi, kết quả trúng tuyển và các thông báo liên quan việc nhập học: Trên Website của trường từ ngày 04 tháng 10 năm 2020.

 

 

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng