HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN SINH NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

XÉT TUYỂN SINH NĂM 2020

       Để thuận lợi cho các thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh năm 2020, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý các thí sinh một số điểm cụ thể như sau:

1. Đối với ngành Giáo dục Mầm non

- Các em cần quan tâm đến ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến công bố trước ngày 17/9/2020).

- Trong trường hợp các em đã đăng kí xét tuyển theo các tổ hợp C14, C20 và D01 mà có điểm chưa đạt ngưỡng theo quy định thì các em có thể chuyển nguyện vọng sang tổ hợp M00 để dự thi Môn năng khiếu vào đợt 2 (từ 7 giờ 30 phút, ngày 03/10/2020) tại Trường.

- Đối với các em đã đăng kí xét tuyển theo tổ hợp M00 nhưng chưa đạt ngưỡng theo quy định thì các em có thể chuyển nguyện vọng sang  xét tuyển theo các tổ hợp C14, C20 và D01.

2. Đối với các ngành cao đẳng khác

Các em có thể điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp tại trường.

Mọi thông tin chi tiết có trên Website: http://www.cdspbrvt.edu.vn hoặc các em có thể gọi về số điện thoại 02543.826.644 để được tư vấn và giải đáp.

 

Nơi gửi:

- Website;

- Lưu: ĐT/tuyensinh2020/vbtr.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH