Lịch công tác tuần 02 (từ ngày 14 đến ngày 20/9/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
14/9/2020

Sáng

- 7h30: Khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" K23. TP: Ban chỉ đạo.
- 8g30: Lễ hưởng ứng phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2020. TP: Đoàn trường, P. CTSV.
- 8g30: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Đoàn, Hội của Tỉnh đoàn tại phòng họp 304. TP: Ô. Dũng, Ô. Tân, Ô. Duệ, B. Như Trang.

- Phòng CTSV
- Phòng CTSV

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
15/9

Sáng

 

 

 

Chiều

- 13g30: Tham gia buổi tọa đàm Sĩ quan trẻ tại Bộ CHQS tỉnh.

- Ô. Tân

 

Thứ tư
16/9

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Ban Biên tập Bản tin khoa học tại phòng họp 304.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
17/9

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
18/9

Sáng

- 7g30: Triển khai thi kết thúc tuần sinh hoạt công dân HSSV K23 tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.
- 8g00: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phòng Đào tạo

- B. Tuyết Minh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 19/9

Sáng

- 6g00: Tham gia dự án "Bức họa ven biển" tại Phước Hải. TP: Theo triệu tập.
- 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần tích lũy lớp 16F tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.

- Đoàn trường
- Phòng Đào tạo

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 20/9

Sáng

- 7g30: Triển khai thi tuyển sinh lớp liên thông ĐHSP tiếng Anh và ĐH GDTC tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.
- 8g00: Dự trực tuyến Lớp bồi dưỡng lớp chính trị hè năm 2020 tại Giảng đường 1. TP: BGH và các giảng viên (trừ giảng viên đã tham gia ngày 11/9/2020).

- Khoa Bồi dưỡng

- Ô. Hạnh