KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH NĂM 2020 & KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  576 /TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Bà Rịa, ngày 05 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển sinh năm 2020
và Kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung

 

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển sinh đến ngày 05 tháng 10 năm 2020 như sau:

1. Kết quả xét tuyển sinh

1.1. Đối với ngành Giáo dục Mầm non

- Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 16.5 điểm

- Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm học bạ THPT là 19.5 điểm

1.2. Đối với các ngành thuộc giáo dục nghề nghiệp

- Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi THPT: 15.0 điểm

- Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm học bạ THPT: 16.5 điểm

       + Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại đây.

       + Danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành giáo dục nghề nghiệp theo điểm thi THPT tại đây.

       + Danh sách thí sinh trúng tuyển theo điểm học bạ THPT tại đây.

2. Thời gian nhận giấy báo và nhập học

2.1. Thời gian nhận giấy báo nhập học

       Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học và nộp bản chính giấy chứng nhận Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 (đối với ngành Giáo dục Mầm non) để xác nhận nhập học tại Phòng Đào tạo từ ngày 06/10/2020 đến ngày 15/10/2020.

2.2. Thời gian và địa điểm nhập học

       - Thời gian nhập học: Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

       - Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576.

        - Ngày học chính thức: 26/10/2020.

2.3. Hồ sơ nhập học

      Thí sinh xem hồ sơ nhập học tại đây.

3. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung

      Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung tất cả các ngành, thông tin cụ thể như sau:

3.1.Hình thức nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong hai hình thức sau đây:

       - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

       - Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

3.2. Thời gian nộp hồ sơ

      Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 16/10/2020.

3.3. Địa điểm nộp hồ sơ

       Phòng Đào tạo (Phòng 301, Khu Hiệu bộ), trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3.4. Thời gian thi năng khiếu Mầm Non bổ sung

      Sáng thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020.

Nơi nhận:

-   Ban giám hiệu (b/c);
-   Các phòng/khoa;
-   Website trường (tb);
-   Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH