Lịch công tác tuần 07 (từ ngày 19 đến ngày 25/10/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
19/10/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tại các đơn vị.
- 9g00: Làm việc với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp tại phòng 206. TP: Ô. Dũng, B. Lê Chi, B. Như Trang.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
20/10

Sáng

 

 

 

Chiều

- 16g00: Dự họp mặt chia tay Cô Nguyễn Thị Thu Vân về nghỉ hưu theo chế độ. TP: Ô. Dũng, khoa GDMN và theo thư mời.

- Ô. Trường

 

Thứ tư
21/10

Sáng

- 8g00: Họp xét khen thưởng Sinh viên năm học 2019-2020 tại phòng họp 304. TP: BGH, B. Lê Chi, Ô. Thắng, Ô. Lực.
- 8g00: Dự họp về chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác tuyển sinh, đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh.

- Ô. Hạnh

- Ô. Long

 

Chiều

- 14g00:  Dự họp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. TP: Ô. Dũng, B. Toan.
- 14g00: Dự tập huấn chuyên đề “Phần mềm quản lí đoàn viên” tại phòng máy tính.

- Ô. Dũng
- Ô. Khắc Thiện

 

Thứ năm
22/10

Sáng

- 9g00: Họp Hội đồng thành lập Hội đồng trường tại phòng họp 304. TP: Theo thư mời và theo triệu tập.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh.

- Ô. Lực

 

Thứ sáu
23/10

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị tập huấn công tác nữ công tại TTHC tỉnh.

- B. Trần Hiền

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 24/10

Sáng

- 7g30: Tham gia thi đấu nội dung Bóng chuyền nữ tại trường THPT Lê Quý Đôn. TP: Theo triệu tập (02 ngày).

- Ô. Tuyên

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 25/10

Sáng