Triệu tập học sinh, sinh viên về dự tổng kết năm học 2019 – 2020, Khóa  21 cao đẳng, Khóa 44 trung cấp và Khai giảng Khóa 24

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập học sinh, sinh viên về dự tổng kết năm học 2019 – 2020, Khóa  21 cao đẳng, Khóa 44 trung cấp
và Khai giảng Khóa 24

Nhà trường đã ấn định thời gian tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019 – 2020, tổng kết Khóa 21 Cao đẳng, Khóa 44 Trung cấp và Khai giảng Khóa 24, Ban tổ chức thông báo cho học sinh, sinh viên biết để về dự cụ thể như sau:

1. Thành phần học sinh, sinh viên dự gồm:

1.1. Tất cả sinh viên Khóa 24.

1.2. Các sinh viên đạt danh hiệu xuất sắc của Khóa 21, Khóa 22; sinh viên xếp loại Giỏi tiêu biểu Khóa 23 và Khóa 44M của năm học 2019 – 2020 được nhà trưởng tặng giấy khen và phần thưởng (danh sách kèm theo). Những học sinh, sinh viên này sẽ lên sân khấu nhận khen thưởng.

1.3. Các sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi của Khóa 21 và Khóa 44M sẽ lên sân khấu nhận Bằng tốt nghiệp (danh sách kèm theo).

1.4. Cán bộ lớp, Đoàn, Hội các Khóa 22 và 23.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Nhà thể thao đa năng của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

 3. Lưu ý: Học sinh, sinh viên mặc đồng phục theo quy định khi đến dự Lễ.

                                                                       

 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng