HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THÔNG MINH Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU”

      Sáng ngày 13/11/2020, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu cùng với Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môi trường giáo dục thông minh ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tại trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

      Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu trong và ngoài tỉnh đến từ Hội Khoa học Tâm lý–Giáo dục tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh; các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

      Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 80 bài viết của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên, các học giả trong và ngoài tỉnh, bao gồm 30 báo cáo khoa học, 17 tham luận, 33 bài viết và được in thành kỷ yếu. Các bài viết đã trực tiếp hay gián tiếp nghiên cứu về quan niệm, nhận thức mang tính hiện đại về mô hình giáo dục thông minh, quản lý giáo dục thông minh và phẩm chất, năng lực người học; phân tích thực trạng và đưa ra những khuyến nghị, biện pháp để phát triển phẩm chất và năng lực người học tại cơ sở giáo dục, đào tạo trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như những kết quả nghiên cứu và những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới về phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môi trường giáo dục thông minh và nhiều vấn đề khác liên quan.

      Tại Hội thảo, 7 báo cáo tham luận được trình bày và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ nội dung của Hội thảo.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Nguyện và Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội KH TLGD tỉnh
tặng hoa cho đơn vị đóng góp cho Hội thảo
(từ trái qua phải: TC nghề Giao thông vận tải, CĐ Du lịch, TH Quang Trung,
CĐ Kỹ thuật – Công nghệ, CĐ Sư phạm, CĐ Dầu khí)

Đại biểu CĐSP dự Hội thảo chụp hình cùng lãnh đạo