Lịch công tác tuần 15 (Từ ngày 14 đến 20/12/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
14/12/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.

- Lãnh đạo các khoa.

 

Chiều

- 14g30: Làm việc với Công ty KBEC – VINA tại phòng tiếp khách 203. TP: Ô. Hạnh, Ô. Hải, Ô. Hoàng, Ô. Thế

- Ô. Hạnh

 

Thứ ba
15/12

Sáng

- 8g30: Họp Ban biên tập Nội san tại phòng họp 304.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
16/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020 tại phòng họp 304. TP: BCH, chi ủy các chi bộ.
- 18g00: Hội thi Tìm hiểu pháp luật Việt Nam (hình thức thi Oline). TP: Khoa KT-QL và theo đăng kí.

- Ô. Hạnh.

- Khoa KT-QL

 

Thứ năm
17/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Khoa giáo năm 2020 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 15g30: Họp Ban chấp hành Công đoàn trường tại phòng họp 304. TP: BCH, Chủ tịch CĐBP.

- Ô. Dũng
- Ô. Sơn

 

Thứ sáu
18/12

Sáng

- 10g00: Tổ chức Vòng 2 Hội thi viết chữ đẹp năm 2020. TP: Theo phân công.

- Khoa GDMN

 

Chiều

- 14g00: Dự họp BCH QS Cụm tại Xuyên Mộc.

- Ô. Dũng

 

Thứ bảy 19/12

Sáng

- 8g00: Hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2020 tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập. (TẠM HOÃN)

- P. CTSV

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 20/12

Sáng