Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 21 đến ngày 27/12/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
21/12/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuàn tại các đơn vị.
- Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp HSSV năm 2020 tại Hà Nội (02 ngày). TP: Theo Quyết định.

- Lãnh đạo các đơn vị
- B. Như Trang

 

Chiều

- 13g30: Dự Hội nghị Tập huấn về công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật Ngành giáo dục tại TP. HCM. TP: Ô. Sơn, Ô. Đức.

- Ô. Sơn

 

Thứ ba
22/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Tập huấn PCCC, CNCH tại sân khu E. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Quang

 

Thứ tư
23/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
24/12

Sáng

- 8g00: Dự họp giáo ban công tác Khuyến học Quý IV/2020 tại Xuyên Mộc.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
25/12

Sáng

- 8g00: Họp Hội đồng trường phiên thứ nhất tại phòng họp 304. TP: Thành viên Hội đồng trường.

- Ô. Sơn

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kì 2020-2025 tại TTHC tỉnh. TP: Đảng ủy viên, chi ủy viên các chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ bảy 26/12

Sáng

- 7g30: Dự Hội thảo khoa học tại trường CBQL TP. HCM.
- 8g00: Hội nghị  tuyên truyền Biển đảo năm 2020 tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Dũng
- P. CTSV

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 27/12

Sáng

- 7g00: Triển khai thi lớp CDNN GV tại Văn phòng khoa Bồi dưỡng. TP: Theo phân công.

- Khoa Bồi dưỡng