Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
28/12/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuàn tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị An toàn giao thông tại TTHC tỉnh. TP: Đảng ủy, Bí thư và Phó bí thư chi bộ.

- Ô. Dũng

 

Thứ ba
29/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Họp Ban kiểm kê tài sản tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định số 281/QĐ ngày 22/12/2020.

- Ô. Dũng

 

Thứ tư
30/12

Sáng

- 8g00: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 8g00: Dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ô. Hạnh
- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304. TP: BCH, Bí thư chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
31/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Dự họp tại UBND tỉnh. 

- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
01/01/2021

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

Chiều

Thứ bảy 02/01

Sáng

Chiều

Chủ nhật 03/01

Sáng