Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 11 đến ngày 17/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
11/01/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.
- 8g00: Triển khai thi HKI Khóa 22 tại phòng họp 403. TP: Theo phân công.

- Lãnh đạo các khoa
- Phòng QLKH & ĐBCL

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
12/01

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
13/01

Sáng

- 8g00: Kiểm tra hồ sơ Công đoàn tại phòng 103. TP: UBKT Công đoàn, Chủ tịch CĐBP.

- Ô. Tráng

 

Chiều

- 14g00: Họp về thống nhất hợp đồng lao động theo Nghị định 161 tại phòng họp 304. TP: BGH, Ô. Sơn, Ô. Quang, B. Minh, Ô. Lực.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
14/01

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
15/01

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Hội Khoa học Lịch sử tỉnh.

- Ô. Đức

 

Chiều

- 14g00: Thăm và tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn Tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- P. CTSV

 

Thứ bảy 16/01

Sáng

- 7g30: Học Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020-2025 tại Giảng đường 1. TP: Toàn thể CBVC (trừ những viên chức đã học).

- Ban thường vụ

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 17/01

Sáng

- 7g00: Triển khai thi lớp CDNN GV Huyện Xuyên Mộc tại Văn phòng khoa Bồi dưỡng. TP: Theo phân công.

- Khoa Bồi dưỡng