Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 01 đến ngày 07/02/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
01/02/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00 – 9g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC, HSSV tại phòng 201.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
02/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
03/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kì tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
04/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
05/02

Sáng

- 8g00: Sơ kết HKI tại Giảng đường 1. TP: Toàn thể CBVC (Tạm hoãn và dời qua sau nghỉ Tết).
- 10g00: Họp Đội trực Tết Nguyên đán tại phòng họp 403. TP: Theo quyết định.

- Ô. Hải
- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 06/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 07/02

Sáng