Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 08 đến ngày 14/02/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
08/02/2020

Sáng

- Thực hiện kiểm tra và niêm phong các phòng học.

- Phòng TC - HC

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
09/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- Thực hiện kiểm tra và niêm phong các phòng làm việc.

- Phòng TC - HC

 

Thứ tư
10/02

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(đến hết ngày 16
/02/2021, tức ngày 05/01 âm lịch)

 

 

Chiều

 

 

Thứ năm
11/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu
12/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 13/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 14/02

Sáng