Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 15 đến ngày 21/02/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
15/02/2020

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

Chiều

 

 

Thứ ba
16/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ tư
17/02

Sáng

- Cán bộ, viên chức hành chính các phòng chính thức làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
18/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
19/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 20/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 21/02

Sáng