Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 22 đến ngày 28/02/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
22/02/2021

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g30: Họp giao ban báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.
- Thực hiện dạy học trực tuyến từ ngày 22 đến 27/02/2021 theo Thông báo số 45/TB-CĐSP ngày 17/02/2021.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Hạnh

- Phòng ĐT&HTQT

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
23/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
24/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304. TP: BCH, Bí thư chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
25/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
26/02

Sáng

- 8g30: Dự Hội nghị tại TTHC tỉnh. 

- Ô. Quang

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 27/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 28/02

Sáng