THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí qua hệ thống Ngân hàng

      Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí, viện phí, và chi trả các chương trình an sinh xã hội);

      Căn cứ kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh BRVT triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh BRVT;

      Thực hiện theo Công văn số 935/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh BRVT ngày 26 tháng 05 năm 2020 về việc triển khai thực hiện thực hiện Đề án đẩy nhanh tiến độ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí, viện phí, và chi trả các chương trình an sinh xã hội);

      Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu xin thông báo đến toàn thể SV, HV như sau:

      Kể từ học kỳ 2 (NH 2020-2021), Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu áp dụng hình thức thu học phí thông qua ngân hàng, phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa (BIDV BÀ RỊA).  

      SV, HV có thể nộp các khoản tiền hàng tháng theo quy định tại BIDV BÀ RỊA thông qua các hình thức sau:

      1. Thanh toán tại quầy giao dịch:

      + Bao gồm thanh toán tại quầy giao dịch của BIDV và các ngân hàng khác.

      + Sinh viên  nộp tiền mặt hoặc thực hiện chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của nhà trường mở tại BIDV.

      2. Thanh toán qua ứng dụng BIDV Online và BIDV Smartbanking: SV, HV đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV Online hoặc BIDV Smartbanking trên thiết bị điện thoại thông minh:

      - Chọn mục “Thanh toán” => “Học phí ” => Nhà cung cấp: Chọn TRUONG CAO DANG SU PHAM BA RIA – VUNG TAU => Dịch vụ: TRUONG CAO DANG SU PHAM BA RIA – VUNG TAU => Nhập mã sinh viên là “Mã khách hàng” => Tiếp tục

      (Hệ thống tự động hiển thị đầy đủ thông tin của nhà trường, tên  sinh viên, số tiền cần nộp, nội dung khoản thu) => Hoàn tất giao dịch.

      3. Thanh toán qua kênh Uỷ nhiệm chi tự động: Dành cho SV, HV đã có tài khoản thanh toán tại BIDV và đăng ký thanh toán định kỳ tại BIDV (giống như thanh toán tiền điện, tiền nước tự động qua Ngân hàng).

      * Thông tin của nhà trường:

      + Tên đơn vị hưởng: TRUONG CAO DANG SU PHAM BA RIA – VUNG TAU

      + Số tài khoản: 76110000163423

      + Tại ngân hàng: BIDV BA RIA

      + Nội dung nộp tiền/chuyển khoản: Sinh viên «Họ_tên_name»«Mã_KH_Mã_duy_nhất_của_khách_hàng_maKH» Lớp: «Lớp» nộp ……….. kỳ tháng…….

      Lưu ý: Nội dung chuyển tiền bắt buộc phải bao gồm Mã sinh viên («Mã_KH_Mã_duy_nhất_của_khách_hàng_maKH») và chuyển đúng số tiền được nhà trường thông báo.

         Trường CĐSP Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo và đề nghị SV, HV quan tâm thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH

 Thông tin chi tiết Phụ huynh vui lòng liên hệ BIDV Bà Rịa theo các địa chỉ sau:

STT

Điểm giao dịch

Địa chỉ

Điện thoại

liên hệ

1

Trụ sở Chi nhánh

01 Trường Chinh, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa

02543.787.999 

2

PGD Lê Qúy Đôn  

18-20-22 Lê Qúy Đôn, P. Phước Trung, TP.Bà Rịa

02543.721.800 

3

PGD Phước Tỉnh

Tổ 7, Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền

02543.505.060 

4

PGD Đất Đỏ

Tỉnh lộ 52, KP. Trường Thành, TT. Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ

02543.692.692

5

PGD Hòa Long

928 Hương Lộ 2, Xã Hòa Long, TP.Bà Rịa

2543.825.299     

 Danh sách Máy ATM của BIDV Bà Rịa như sau:

STT

ĐỊA CHỈ ĐẶT MÁY

01

Phòng Giao dịch Lê Quý Đôn

20 - 22 Lê Quý Đôn, P. Phước Hiệp,TP Bà Rịa, BR-VT

02

Kho bạc Nhà nước Huyện Long Điền

31 Trần Xuân Độ, thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, BRVT

03

Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh BR-VT (Trung tâm hành chính tỉnh)

05 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Trung,TP. Bà Rịa, BR-VT

04

Trụ sở BIDV Bà Rịa

01 Trường Chinh, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, BR-VT

05

Phòng Giao dịch Hòa Long

Số 928, Hương Lộ 2, Ấp Nam, Xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh BV-VT

05

Trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh (Gần vòng xoay Hòa Long)

Xã Hòa Long, TP Bà Rịa, BR-VT

06

Bệnh viện Bà Rịa

686 Võ Văn Kiệt Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, BR-VT

07

Kho Bạc Nhà Nước TP. Bà Rịa (Gần Nhà Tròn)

221 CMT8, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, BR-VT

08

Trường Cao Đẳng Sư Phạm BR-VT (Cạnh vòng xoay Long Toàn)

689 CMT8, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, BR-VT

09

Phòng Giao Dịch Đất Đỏ (Gần vòng xoay Đất Đỏ)

Khu phố Tường Thành Thị trấn Đất Đỏ, BR-VT

10

Phòng Giao Dịch Phước Tỉnh (Gần ngã 3 Lò Vôi)

Tổ 7, Ấp Lò vôi Xã Phước Hưng, H. Long Điền, BR-VT