Tổng kết hội thi

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về  "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" do Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức từ 24/4/2021-5/5/2021.

Nội dung: Tìm hiểu về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử Hội đồng Nhân dân và các vấn đề liên quan đến Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.

Đoàn trường CĐSP với tổng số thí sinh 438 đã đạt giải tập thể có nhiều thí sinh tham gia nhất cuộc thi.

Mặc dù được tổ chức trong thời gian ngắn, nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên toàn trường tham gia. Qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức của đoàn viên sinh viên về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tạo nên thành công của Cuộc bầu cử...