Thông báo về việc tổ chức thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên các Khóa 23 và 24

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 265/QĐ-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bà Rịa, ngày 05 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

cho sinh viên các Khóa 23 và 24

      Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên cũng như đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học 2020-2021, nhà trường thông báo việc tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến cho sinh viên các Khóa 23 và 24 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

      1. Hình thức thi

      Nhà trường tổ chức thi trực tuyến bằng các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau: Vấn đáp, Trắc nghiệm, Tiểu luận, Tự luận và các hình thức khác do giảng viên đề xuất.

      2. Đăng ký hình thức thi

      Lãnh đạo các khoa triển khai cho giảng viên đăng ký hình thức thi cho từng môn, sau đó tổng hợp (Mẫu 01 đính kèm) và gửi bản tổng hợp (bản mềm) về Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng trước 17 giờ, ngày 08/8/2021 (Ông Hồ Nguyên Khiết nhận: Zalo: 0909373097, Email: nguyenkhietcdcdbrvt@gmail.com).

      3. Ra đề thi và nộp đề thi

      - Ra đề thi: Lãnh đạo khoa triển khai cho các tổ bộ môn và giảng viên ra đề thi và phản biện đề thi các môn học do khoa phụ trách theo hình thức đã đăng ký. Việc ra đề thi thực hiện theo các yêu cầu tại Mục 4 của Thông báo này.

      - Thời gian và địa điểm nộp đề thi (không tính hình thức Tiểu luận): Lãnh đạo khoa nộp đề thi (bản mềm) về Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng trước 17 giờ, ngày 18/8/2021 (Bà Nguyễn Diễm Nhung nhận, email: nhung95knc@gmail.com).

      4. Yêu cầu đối với đề thi

      Tất cả các loại đề thi đều phải được bảo mật theo quy định, những người có liên quan đến đề thi đều phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật này. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng hình thức thi, các loại đề thi cần đáp ứng các quy định cụ thể như sau:

      4.1. Đối với môn thi vấn đáp

      - Khoa xây dựng ngân hàng đề thi vấn đáp đảm bảo mỗi môn thi có tối thiểu 9 đề thi vấn đáp và đáp án cho mỗi đề thi. Mỗi đề thi có tối thiểu 2 câu hỏi, các câu hỏi phải ngắn gọn, có nội dung chính xác, bám sát nội dung cơ bản của học phần, trong đó có ít nhất 01 câu vận dụng.

      - Mỗi sinh viên có 5 phút để chuẩn bị và tối đa 5 phút để trả lời các câu hỏi của đề thi.

      4.2. Đối với môn thi trắc nghiệm

      - Khoa xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm đảm bảo mỗi môn thi có tối thiếu 60 câu hỏi đối với môn từ 1 đến 2 tín chỉ; 90 câu hỏi đối với môn từ 3 tín chỉ trở lên. Các câu hỏi phải ngắn gọn, nội dung đề thi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và bao quát được toàn bộ kiến thức trong học phần, đánh giá đúng và khách quan trình độ của sinh viên.

      - Ngân hàng đề thi phải có ma trận đề thi và đáp án từng câu hỏi, trong đó có quy định số câu hỏi cho đề thi, thời gian làm bài (Mẫu 02 đính kèm).

      4.3. Đối với bài tiểu luận

      - Khoa xây dựng danh sách các bài tiểu luận cho sinh viên chọn chủ đề. Bài tiểu luận nhằm củng cố, khắc sâu, mở rộng, hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức đã học của học phần cũng như giúp sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để đề xuất, giải quyết những vấn đề liên quan đến học phần. Bài tiểu luận không quá 15 trang đối với bộ môn khoa học xã hội và không quá 10 trang đối với bộ môn khoa học tự nhiên (không bao gồm trang bìa, phụ lục, các hình vẽ, thông kê kiểu bảng biểu, tài liệu tham khảo).

      - Việc đánh giá bài tiểu luận theo quy định tại Quyết định số 396/QĐ-CĐSP ngày 04/12/2012 của Hiệu trưởng nhà trường.

      4.4. Đối với môn thi tự luận (đề thi mở)

      - Khoa xây dựng đề thi tự luận và đáp án cho từng đề thi. Đề thi đảm bảo mỗi môn thi có ít nhất 3 đề thi. Đề thi mang tính gợi mở (đề thi mở), kích thích khả năng tư duy của sinh viên, cá nhân hóa đề thi, không bắt buộc sinh viên phải học thuộc lòng.   

      - Thời gian làm bài thi tự luận, mẫu đề thi theo quy định hiện hành của nhà trường.

      4.5. Đối với các hình thức khác

      Ngoài 04 hình thức nêu trên, giảng viên có thể đề xuất các hình thức khác nhưng không được kết hợp 04 hình thức ở trên lại với nhau.

      5. Yêu cầu đối với sinh viên dự thi

      5.1. Chuẩn bị điều kiện dự thi       

      - Có giấy thi đủ dùng cho các buổi thi (sinh viên chuẩn bị theo Mẫu 03 đính kèm, có thể in hoặc dùng thước và bút để tạo mẫu).

      - Trước mỗi đợt thi, sinh viên phải tham gia buổi hướng dẫn cách thi trực tuyến (thời gian cụ thể sẽ có trong Kế hoạch thi).

      - Đối với các môn thi thuộc ngành tiếng Anh, tiếng Nhật; các môn tiếng Anh và tiếng Nhật không chuyên:

      Sinh viên dự thi phải có mạng Internet hoạt động ổn định; máy tính có gắn camera hoặc webcam; tai nghe có chức năng thu âm; máy scan hoặc máy ảnh hoặc smartphone có thể chụp ảnh bài thi; máy tính phải cài đặt phần mềm FastStone Capture để ghi lại thao tác trên màn hình máy tính.

      - Đối với các môn thi khác, sinh viên chuẩn bị một trong 2 điều kiện sau:

      + Smartphone hoặc máy tính bảng có kết nối mạng Internet ổn định, có chức năng quay video, thu âm, chụp ảnh bài thi.

      + Máy tính có kết nối mạng Internet ổn định, có gắn camera hoặc webcam; tai nghe có chức năng thu âm; máy scan hoặc máy ảnh hoặc smartphone có thể chụp ảnh bài thi.

      5.2. Thực hiện làm bài thi

      Trước giờ thi mỗi môn 30 phút, sinh viên sử dụng máy tính hoặc smartphone đăng nhập vào phần mềm Microsoft Teams theo tài khoản nhà trường đã cung cấp.

      Theo dõi cán bộ coi thi hướng dẫn cách nhận đề thi, làm bài thi, nộp bài thi và các quy định của kỳ thi.

      5.3. Nộp bài thi

      - Sinh viên dùng máy scan, máy ảnh hoặc smartphone để chụp ảnh toàn bộ trang ghi thông tin sinh viên dự thi và toàn bộ nội dung bài thi.

      - Thời gian nộp file bài thi được ấn định chậm nhất là 10 phút sau khi kết thúc thời gian làm bài.

      - Các hình thức nộp file bài thi: Nộp bài thi qua ứng Microsoft Teams, Email, Zalo. Địa chỉ Email và Zalo sẽ thông báo cụ thể trong từng buổi thi.

      - Sau khi kết thúc kỳ thi và các điều kiện về phòng chống dịch cho phép, sinh viên gửi bài thi viết trên giấy bằng hình thức chuyển phát nhanh về trường theo địa chỉ:

      Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

      Lưu ý:

      - Trong quá trình thi, nếu có tình huống đặc biệt, sinh viên cần báo ngay cho Thầy Phạm Ngọc Tân, cán bộ Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng để giải quyết, điện thoại: 0859 487 060.

      - Sinh viên không đủ điều kiện dự thi các môn chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Nhật; các môn tiếng Anh và tiếng Nhật không chuyên có thể đăng ký dự thi các môn khác.

      5.4. Trách nhiệm của sinh viên

      - Sinh viên phải đăng ký tham gia thi trực tuyến bằng hình thức online theo đường link: https://forms.gle/YpbGmj93HYBbDJMV6

      - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định ở Mục 5.1.

      - Đăng nhập vào phần mềm dự thi đúng thời gian quy định.

      - Không vi phạm quy chế thi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Nếu sinh viên vi phạm quy chế thi, không nộp đủ file bài thi và bài thi viết trên giấy theo quy định thì bài thi sẽ bị xử lí theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (thay báo cáo);
- Các phòng/khoa;
- Lưu: VT, QLKH&ĐBCL.

HIỆU TRƯỞNG