KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TT NGOẠI NGỮ & TIN  HỌC

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 10  tháng 08  năm 2021

 THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

       Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và Tin học cho học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên cũng như đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học 2020-2021, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá ngoài tiếng Anh bằng hình thức trực tuyến (theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam) để làm điều kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, cụ thể như sau:

      1.  Đối tượng:

      - Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh: Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh khóa 22 và các đối tượng khác có nhu cầu.

      - Sinh viên không chuyên Tiếng Anh: Sinh viên các lớp không chuyên Anh khóa 22 và các đối tượng khác có nhu cầu.

      2.  Nội dung kiểm tra

      - Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh được kiểm tra online bằng phần mềm E-Master theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR, dạng FCE (Cambridge) gồm các kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết, Use of English.        

      - Sinh viên không chuyên Tiếng Anh được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm với trình độ Bậc 2 (tương đương A2) theo dạng đề thi Toeic gồm 2 kỹ năng: Đọc hiểu và Nghe.

      3.  Thời gian ôn tập và kiểm tra

      - Thời gian kiểm tra:

      + Sáng thứ sáu, lúc 7:30 giờ, ngày 20/08/2021 kiểm tra kỹ năng ReadingUse of English

      + Chiều thứ sáu, lúc 13:30 giờ, ngày 20/08/2021 kiểm tra kỹ năng ListeningWriting

      * Sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh

      Thời gian kiểm tra: lúc 14:00 giờ, thứ sáu, ngày 20/08/2021.

      4. Kinh phí:

            Mỗi học viên đóng 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) cho chi phí tổ chức kiểm tra đánh giá để xét tốt nghiệp.

      5.  Thời gian đăng ký

      -Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/08/2021

      - Liên hệ với cô Lê Thị Thanh Thảo để đăng ký,  số điện thoại 0839.567.581

   

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

NGUYỄN HỮU THẾ