Thông báo thi trực tuyến môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 297/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thi trực tuyến môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt 2

      Căn cứ Công văn số 2939/BGDĐT-GDĐH ngày 14/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi tuyển sinh môn năng khiếu trực tuyến trong tình hình dịch COVID-19;

      Căn cứ Quyết định số 2668/BGDĐT-GDĐH ngày 25/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021;

      Căn cứ Quyết định số 125 /QĐ-CĐSP ngày 28 tháng  6  năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Quy chế thi năng khiếu  ngành Giáo dục Mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Căn cứ Thông báo số 296/TB-CĐSP ngày 27/8/2021 của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về Ngưỡng đảm bảo chất lượng  đầu vào tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

      Trong bối cảnh dịch COVID – 19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm thông báo về việc tổ chức thi môn Năng khiếu đợt 2 cho các thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp M00 bằng hình thức trực tuyến như sau:

      1.  Hình thức, thời gian tổ chức, danh sách phòng thi

      a) Hình thức thi: Thi trực tuyến thông qua phần mềm ứng dụng Microsoft Teams.

      b) Thời gian đăng ký và tổ chức thi:

      - Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến Chủ Nhật ngày 05/9/2021.

      - Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ link https://forms.gle/NvuzHKHMgYjZTFzc6.

      - Thời gian hướng dẫn thi: 8 giờ 00, Thứ Hai ngày 06/9/2021

      - Thời gian thi: 8 giờ 00, Thứ Ba ngày 07/9/2021.

      c) Danh sách phòng thi: Nhà trường sẽ công bố trong buổi hướng dẫn thi.

      2. Môn thi, nội dung thi

      Nhà trường tổ chức thi Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non bao gồm 02 phân môn thi: Đọc diễn cảm  và Hát.

      Nội dung thi

      - Đọc diễn cảm: Bài đọc liên quan đến các chủ đề quê hương, đất nước, con người Việt Nam có trong kho tàng văn học Việt Nam; dung lượng từ 200 đến 400 từ cho mỗi bài đọc.

      - Hát: Các bài hát có liên quan đến lứa tuổi thiếu nhi và trường mầm non được phép phát hành phổ biến.

      Thí sinh xem hướng dẫn nội dung ôn thi (tải về tại đây) của nhà trường.

      3. Một số lưu ý với thí sinh dự thi

      - Thí sinh cần chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối với Internet hoạt động ổn định, có chức năng quay video, thu, phát âm thanh tốt.

      - Cài đặt phần mềm ứng dụng Microsoft Teams và đăng nhập vào tài khoản được nhà trường cung cấp để tham gia dự thi. Tham gia vào phòng thi trực tuyến để nghe hướng dẫn thi và thi đúng thời gian quy định.

      - Thí sinh tự chọn trang phục phù hợp với các nội dung thi (khuyến khích mặc áo dài, đồng phục học sinh).

      - Thí sinh cần bố trí không gian độc lập và phù hợp để không bị ảnh hưởng bởi các âm thanh khác trong quá trình thi nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

      - Thí sinh phải giữ bí mật một cách tuyệt đối tài khoản và mật khẩu MS Teams mà nhà trường đã cung cấp cũng như các nội dung và hình ảnh buổi thi. Nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

      4. Thông tin hỗ trợ

      Trong suốt thời gian hướng dẫn thi và thi, nếu có khó khăn về việc sử dụng Microsoft Teams, thí sinh vui lòng liên hệ cô Phạm Thị Thúy Giang, điện thoại 0983126765 để được hỗ trợ.

      5.  Lệ phí: 300.000 đồng/thí sinh.

      Thí sinh nào chưa nộp lệ phí thì phải đóng lệ phí qua tài khoản của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 76110000163423 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa trước ngày thứ Năm, 19/8/2021. Nội dung chuyển khoản ghi: Lệ phí thi năng khiếu; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh.

 

Nơi nhận:

- Website;
- P. QLKH&ĐBCL;
- Lưu: ĐT&HTQT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH