ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC ONLINE

Để thực hiện đăng ký nhập học online, thí sinh cần thực hiện các bước sau:

     Bước 1: Thí sinh cần đăng nhập vào tài khoản gmail

     Bước 2: Thí sinh đăng ký nhập học online theo link sau: https://formsgle/tGFmAAp7AU4i7pCXA

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Công tác sinh viên, số điện thoại 0254 3736576 hoặc 0918917605