Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non bằng điểm học bạ THPT, các ngành Giáo dục nghề nghiệp (đợt bổ sung) năm 2021 và kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 303/CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 31 tháng 8  năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non bằng điểm học bạ THPT,
các ngành Giáo dục nghề nghiệp (đợt bổ sung) năm 2021
và kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non bằng điểm học bạ THPT và các ngành Giáo dục nghề nghiệp (đợt bổ sung ngày 31/8/2021) năm 2021 như sau:

1. Kết quả xét tuyển

      1.1. Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

      - Điểm chuẩn xét theo điểm học bạ THPT: 19.5 điểm.

      (Kết quả xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Nhà trường sẽ thông báo theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

      1.2. Đối với các ngành Giáo dục nghề nghiệp

      - Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi THPT: 15.0 điểm.

      - Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm học bạ THPT: 16.5 điểm.

      1.3. Điểm xét tuyển

      Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, ngành Giáo dục Mầm non (tổ hợp M00) điểm xét tuyển được tính như sau:

      - Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành các Giáo dục Nghề nghiệp đợt bổ sung 31/8/2021 (danh sách theo điểm thi THPT, danh sách theo điểm học bạ THPT).

      - Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non theo điểm học bạ THPT (danh sách đính kèm).

2. Thời gian xác nhận nhập học và thời gian nhập học

      + Thời gian nhận giấy báo và nhập học: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021.

      Trong thời gian giãn cách xã hội, nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua email hoặc zalo của thí sinh.

      + Địa điểm nhập học

      - Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách mạng tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576.

      - Nếu tại thời điểm đăng ký nhập học vẫn đang trong thời gian giãn cách do dịch bệnh, thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến qua website nhà trường (http://cdspbrvt.edu.vn/news/ldetail.asp?newsid=4016&opt=71) hoặc theo địa chỉ: https://forms.gle/tGFmAAp7AU4i7pCXA.

      - Đóng học phí và các loại phí qua tài khoản của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 76110000163423 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa. Nội dung chuyển khoản ghi: K25; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; ngành học.

      Nếu gặp khó khăn trong việc đăng ký nhập học, vui lòng liên hệ số điện thoại:  0918.917.605 (gặp cô Nguyễn Thị Mai).

      - Ngày học chính thức: 04/10/2021.

3. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung

      - Ngành xét tuyển: Giáo dục Mầm non; Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Kế toán và Quản trị văn phòng.

      - Hình thức nộp hồ sơ: Bằng một trong hai hình thức sau đây:

            + Nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu;

            + Nộp trực tuyến qua website nhà trường hoặc theo địa chỉ link sau: https://forms.gle/ZY18EFigEURF8muu5.

      - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 15/9/2021.

      - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (Phòng 301, Khu Hiệu bộ), trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách mạng tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại liên hệ 0254 3826644.

Nơi nhận

-     Ban giám hiệu (b/c);
-     Các phòng/khoa;
-     Website trường (tb);
-     Lưu: VT, ĐT&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH