DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - THÁNG 9.2021

1. Danh sách sinh viên K22 và các khóa trước đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tháng 9.2021 (tải về)

2. Danh sách sinh viên K22 KHÔNG đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tháng 9.2021 (tải về)

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế 02543 826 644 trước 17 giờ ngày 08.9.2021 để được giải đáp