Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non và các ngành Giáo dục nghề nghiệp ngày 01/10/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 352/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non và các ngành Giáo dục nghề nghiệp ngày 01/10/2021

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non theo điểm thi THPT và theo điểm học bạ THPT và các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt ngày 01/10/2021 như sau:

      1. Kết quả xét tuyển

      -  Ngành Giáo dục Mầm non:

            + Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT: 17.0 điểm.

            + Điểm chuẩn xét theo điểm học bạ THPT: 19.5 điểm.

       - Các ngành Giáo dục nghề nghiệp:

            + Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi THPT: 15.0 điểm.

            + Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm học bạ THPT: 16.5 điểm

      2. Thời gian xác nhận nhập học và thời gian nhập học

      - Thời gian nhận giấy báo và nhập học: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 03/10/2021.

      Trong thời gian giãn cách xã hội, nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua email hoặc zalo của thí sinh.

      - Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576.

      Nếu tại thời điểm đăng ký nhập học vẫn đang trong thời gian giãn cách do dịch bệnh, thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến qua website nhà trường (http://cdspbrvt.edu.vn/news/ldetail.asp?newsid=4016&opt=71) hoặc theo địa chỉ: https://forms.gle/tGFmAAp7AU4i7pCXA.

      - Đóng học phí và các loại phí qua tài khoản của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 76110000163423 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa. Nội dung chuyển khoản ghi: K25; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; ngành học.

      Nếu gặp khó khăn trong việc đăng ký nhập học, vui lòng liên hệ số điện thoại:  0918.917.605 (gặp cô Nguyễn Thị Mai).

      - Ngày học chính thức: 04/10/2021.

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu (b/c);
-          Các phòng/khoa;
-          Website trường (tb);
-         Lưu: VT, ĐT&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH