Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số”

      Ngày 28/12/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia của gần 500 nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và các nhà quản lý giáo dục bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

      Hội thảo đã nhận được 87 bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên và giáo viên trong và ngoài tỉnh gồm 18 bài báo cáo khoa học, 32 bài tham luận và 37 bài viết khác cho hội thảo.

      Tại hội thảo đã có 10 tác giả trình bày các báo cáo khoa học và tham luận. Các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên,…đã chia sẽ những quan điểm, cơ sở lý luận và thực tiễn, đặc biệt là việc đánh giá thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp trong việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyện, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh phát biểu chào mừng tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo

 

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh kết luận Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tác giả trình bày bài báo cáo tại Hội thảo

 

Đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi với tác giả