Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế

      Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế

“Mạng lưới liên kết giữa trường sư phạm với trường mầm non để tổ chứ thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non – Bài học kinh nghiệm của Việt Nam và Thế giới”.

Chi tiết xem tại đây.