Thư mời phụ huynh sinh viên ngành Giáo dục mầm non khóa 25 (2021-2024) được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2022

 THƯ MỜI

      Kính gửi phụ huynh sinh viên ngành Giáo dục mầm non khóa 25 (2021-2024) được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP

     Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách sinh viên sư phạm học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

     Để trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan, nhà trường trân trọng kính mời Quí phụ huynh tham dự buổi họp:

  • Thời gian: 8g30 ngày 09/7/2022 (Thứ Bảy).
  • Địa điểm: Giảng đường số 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 689 đường CMT8, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa.

     Rất mong Quí phụ huynh sắp xếp thời gian để đến dự buổi họp mặt.

     Trân trọng được đón tiếp!

     Mọi thông tin liên hệ phòng Công tác sinh viên theo số điện thoại:0254.3.736.576 hoặc 0989.603.076 (Thầy Hùng).

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

 

TS. Hồ Cảnh Hạnh