Các đề tài NCKH đã được duyệt đề cương để nghiên cứu năm 2010 - 2011

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CÁC  ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỂ NGHIÊN CỨU NĂM 2010 – 2011

TT

Tên đề tài

Lĩnh vực

Tên chủ nhiệm

(đơn vị)

Thời gian hoàn thành

1

Đánh giá thực trạng giáo dục thể chất ở Trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

Giáo dục thể chất

ThS. Đăng Lực & CN Khắc Nhâm

(Tiểu học)

5/2011

2

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Lỗ Tấn từ góc nhìn Tự sự học

Văn học nước ngoài

ThS. Ng. Thị Huyền

(Xã hội)

5/ 2011

3

Tài nguyên du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thực trạng và giải pháp khai thác để phát triển các loại hình du lịch

Địa lý địa phương

ThS. Biền Thị Hoàng Anh

(Xã hội)

5/ 2011

4

Kỹ năng vận dụng kiến thức tâm lý học và giáo dục học vào thực tập giảng dạy của sinh viên Trường cao đẳng sư phạm BR - VT

Tâm lý – Giáo dục học

CN. Đinh Thị Dậu

(Tiểu học)

5/ 2011

5

Vai trò của nhân tố con người trong phát triển lực lượng sản xuất ở Tỉnh BR -VT

Chính trị

ThS. Ng. Thị Thanh Thủy

(Tổ Chính trị)

20/6/2011

6

Thực trạng dạy học các môn Lý luận chính trị ở Trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

Lý luận dạy học bộ môn

ThS. Ng. Văn Tráng

(Tổ Chính trị)

5/2011

7

Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet hỗ trợ trong học Tâm lý học của sinh viên.

Lý luận dạy học

ThS. Ng. Thị Hồng Lam

(Tiểu học)

5/2011

8

Toán cao cấp C

Viết tài liệu

CN. Trần Minh Tuấn

(P. Đào tạo)

5/2011

9

Xây dựng PPDH học phần Phân loại thực vật theo hướng nâng cao khả năng tự học của sinh viên ở trường CĐSP

Lý luận dạy học bộ môn

Th.S. Xuân Mai & CN Mỹ Dung  
(Tự nhiên)

5/2011

10

 Tiếng Anh thương mại 1 (Business Reading 1)

Viết tài liệu

CN. Lê Thị Xuân Vũ

(NN – Tin hoc)

5/2011

11

Nâng cao tính tích cực học tập môn Tâm lý học cho sinh viên Mầm non thông qua sử dụng video, hình ảnh trong dạy học

Lý luận dạy học bộ môn

ThS. Trần Thu Hiền

(Tiểu học)

5/2012

(có thực nghiệm)

12

Mối quan hệ giữa ngành Việt Nam học với đặc điểm kinh tế - xã hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Kinh tế - chính trị

ThS. Trần Xuân Tĩnh

(Bồi dưỡng)

5/2011

13

Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên  CĐSP BR – VT thông qua dạy học môn Lý luận dạy học Địa lý

Lý luận dạy học bộ môn

CN. Văn Thị Thảo

(Xã hội)

5/2011

14

Giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức gắn với cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh viên Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

Lý luận dạy học bộ môn

CN. Nguyễn Thị Nguyệt

(Tổ Chính trị)

5/2011

15

Hình thành năng lực xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non thông qua dạy học môn Tâm lý học và Giáo dục học ở Trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

Lý luận dạy học bộ môn

ThS. Huỳnh Thị Thùy Trang

(Tiểu học)

5/2011

16

“Làng Việt văn hóa và du lịch”

Sách điện tử

ThS. Nguyễn Hữu lễ

(Xã hội)

5/2011

17

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến Thủy – Hải sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quản trị kinh doanh

ThS. Phạm Ngọc Sơn

(Kinh tế)

5/2011

18

Biện pháp nâng cao chất lượng soạn thảo và quản lý văn bản ở Trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

Quản trị văn phòng

CN. Ng. Thị Hồng Tình & Hoàng Thị Ban

(P. Hành chính)

5/2011

 Tổng hợp

Phòng NCKH & QHQT

Nguyễn Thiện Thắng