Hướng dẫn công tác thực tập ngành học: Cao đẳng công nghệ thiết bị trường học

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP

NGÀNH HỌC: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

 Download file đính kèm

Chương 1: TỔ CHỨC THỰC TẬP

Điều 1: Mục đích của đợt thực tập

Tạo điều kiện cho sinh viên:

-         Thâm nhập môi trường làm việc thực tế (công tác thiết bị trường học tại các trường THCS và các trường Tiểu học; Công ty sách và các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

-         Áp dụng các kiến thức đã học được ở trường vào công việc thực tế của một trường học, cơ quan (phụ trách thiết bị trường học, cơ quan).

-         Học hỏi, rèn luyện phong cách làm việc và ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại một cơ quan, trường học,...

Điều 2: Thời gian thực tập

Sinh viên thực tập toàn thời gian theo kế hoạch của phòng Đào tạo và khoa Tự nhiên trên cơ sở chuẩn đầu ra và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

Điều 3: Các yêu cầu của đợt thực tập đối với sinh viên

-         Phục vụ yêu cầu công tác tại nơi thực tập như một giáo viên, nhân viên thực thụ, vận dụng thành thạo những kiến thức đã được học vào công việc thực tế.

-         Đảm bảo kỷ luật lao động, nghiêm túc, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

-         Biết làm việc trong tập thể, quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người ở trường học, cơ quan, công ty, xí nghiệp thể hiện đúng tinh thần thái độ phục vụ và lương tâm nghề nghiệp của một giáo viên - nhân viên.

Điều 4: Trách nhiệm của Trưởng khoa

-         Chuẩn bị đề cương thực tập.

-         Liên hệ trường học, cơ quan, ... tìm chỗ thực tập cho sinh viên phù hợp với yêu cầu đào tạo.

-         Xây dựng kế hoạch thực tập.

-         Phân công giảng viên theo dõi việc thực tập của sinh viên.

-         Chỉ đạo việc theo dõi tình hình thực tập của sinh viên và bàn bạc với đơn vị thực tập để giải quyết các vấn đề phát sinh.

-         Đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật.

-         Tổ chức việc tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm thực tập.

-         Thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để đưa sinh viên đi thực tập.

Chương 2: NỘI DUNG THỰC TẬP

Điều 5: Đề cương thực tập

Sinh viên thực tập theo đề cương do Trưởng khoa chuẩn bị. Đề cương phải bao hàm các nội dung :

-         Mục đích của đợt thực tập

-         Các nội dung thực tập

-         Tiến độ thực tập.

-         Cách đánh giá thực tập.

Điều 6: Lịch làm việc của sinh viên

-         Sinh viên thực tập phải có lịch làm việc theo mẫu của Trường.

-         Sinh viên được hướng dẫn ghi lịch làm việc trước khi bắt đầu thực tập.

-         Sinh viên phải ghi đầy đủ, trung thực các nội dung được yêu cầu.

Điều 7: Quá trình thực tập

-         Sinh viên phải thực tập theo đề cương.

-         Nếu vì lí do nào đó, đề cương không thể hoặc khó thực hiện, sinh viên phải xin ý kiến Trưởng khoa để tìm biện pháp khắc phục.

-         Sinh viên có thể được triệu tập về trường để bồi dưỡng kiến thức hoặc sinh hoạt khác trong kỳ thực tập. Việc triệu tập này được gửi đến đơn vị bằng công văn xin phép của Trường.

 

Chương 3: TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN THỰC TẬP

Điều 8: Kỷ luật thực tập

Sinh viên thực tập phải:

-         Chấp hành quyết định phân công, quy chế thực tập của trường Cao đẳng và nội quy của trường học hoặc đơn vị tiếp nhận.

-         Làm việc với tư cách là một giáo viên - nhân viên hợp đồng (về mặt nghĩa vụ) của đơn vị tiếp nhận.

-         Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giáo viên hoặc nhân viên hướng dẫn tại trường học hoặc đơn vị tiếp nhận. Khi các chỉ thị của trưởng khoa và nhà trường khác với chỉ đạo này, phải chấp hành chỉ đạo của trường học hoặc đơn vị tiếp nhận đồng thời báo cáo để trưởng khoa và nhà trường biết và xử lý. 

-         Không được tự  ý thay đổi nơi thực tập.

-         Nếu vì lí do riêng, không thể hoàn thành thực tập, phải trình bày để xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Trường Cao đẳng và của trường học hoặc đơn vị tiếp nhận thực tập.

-         Đề xuất với trưởng khoa và nhà trường các biện pháp về nâng cao chất lượng và hiệu quả thực tập.

Điều 9: Tác phong

-         Luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị. Thực tập ngoài trường không chỉ là để học tập chuyên môn mà còn là một dịp tốt để tập làm việc trong tập thể, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy các bài thực hành, phụ trách thiết bị trường học, giao tiếp và xử thế các tình huống phát sinh trong công việc trên cương vị là cán bộ phụ trách thiết bị trường học hoặc đơn vị mình đang công tác.

-         Luôn trung thực trong lời nói và hành động.

-         Giữ sự đoàn kết, hòa nhã với các giáo viên và công  nhân viên trong trường hoặc đơn vị thực tập.

-         Phong cách, trang phục luôn chỉnh tề, lịch sự.

Điều 10: Sử dụng trang thiết bị

-         Tuân thủ nội quy của trường học hoặc đơn vị thực tập về việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị (bao gồm cả máy tính), không được tự tiện, lãng phí trong việc sử dụng.

-         Nếu vì thiếu trách nhiệm làm hư hỏng thiết bị, phải chịu kỉ luật và bồi thường tương xứng với thiệt hại gây ra.

-         Không được tự ý sử dụng khi không được sự cho phép của người hướng dẫn thực tập.

 

Chương 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Điều 11: Kiểm tra thực tập

Trong thời gian sinh viên thực tập, giảng viên được phân công theo dõi thường xuyên liên hệ với nơi thực tập để nắm bắt tình hình thực tập của sinh viên và tiến hành kiểm tra thực tế việc thực tập của sinh viên tại nơi thực tập. Bên cạnh việc kiểm tra thực tập, các giảng viên cần mở rộng quan hệ với nơi thực tập để thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường, khoa với trường học hoặc đơn vị nơi sinh viên (SV) thực tập trong việc đào tạo và tạo nguồn thực tập cho sinh viên các khóa sau.

Điều 12: Báo cáo thực tập

-         Sau đợt thực tập, sinh viên phải làm báo cáo thực tập theo quy định. Khi thực tập theo nhóm, mỗi sinh viên phải có một báo cáo riêng, thể hiện công trình của mỗi cá nhân sinh viên.

-         Báo cáo phải được đóng thành quyển với bìa do nhà trường quy định.

-         Báo cáo phải được sự thông qua của cơ quan nhận thực tập, phải có ý kiến nhận xét của giáo viên hoặc cán bộ hướng dẫn ở trang đầu tiên của bản báo cáo và  nộp cho khoa đúng thời hạn quy định.

Điều 13: Điểm thực tập

-         Dựa theo phiếu đánh giá kết quả thực tập.

Điều 14: Đơn vị học trình

-         Thực tập ngoài trường được xem là một môn học và được tính 6 đơn vị học trình.

-         Vì là một môn học nên sinh viên chỉ được công nhận hoàn tất thực tập nếu có từ 80% thời gian thực tập trở lên.

Điều 15: Các hình thức kỉ luật

Sinh viên sẽ

-         Bị trừ điểm thực tập nếu:

§    Nộp báo cáo trễ so với thời gian quy định.

§    Không về trường theo giấy triệu tập của trường.

§    Nghỉ thực tập không nộp đơn xin phép hoặc không gọi điện xin phép giáo viên hoặc cán bộ hướng dẫn khi có việc đột xuất.

§    Vi phạm nội quy của đơn vị thực tập.

§    Lãng phí trong việc sử dụng.

§    Các vi phạm khác theo quy định của khoa, trường.

-         Bị điểm 0 nếu nộp trễ quá 3 ngày so với thời hạn quy định nộp báo cáo.

-         Bị cảnh cáo, bị đình chỉ thực tập và nhận điểm 0 của môn thực tập nếu:

§    Bị đơn vị thực tập trả về vì vi phạm nội quy.

§    Nghỉ quá 20% thời gian thực tập không có lý do chính đáng.

§    Tự ý thay đổi địa điểm thực tập.

§    Có những biểu hiện không tốt về đạo đức, tác phong tại nơi thực tập, ảnh hưởng xấu đến uy tín của trường và khoa.

§    Thiếu trách nhiệm làm hư hỏng thiết bị, gây hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng.

§    Gian dối trong thực tập, chép báo cáo của người khác.

 

 

          HIỆU TRƯỞNG