1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa II đã chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong đó:

    Xem tiếp...

  2. Ngày 11/02/2018 Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2017. Về dự Hội nghị có đồng chí Chu Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Tỉnh; các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng trực thuộc cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ Nhà trường.

    Xem tiếp...

  3. Ngày 20/1/2017 Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2016. Về dự Hội nghị có đồng chí Chu Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Tỉnh; các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng trực thuộc cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ Nhà trường

    Xem tiếp...