1. Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học và Tô pôđược tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học và Tô pô

    Xem tiếp...