1. Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra Hội nghị Đại số - Lý thuyết số - Hình học và Tôpô năm 2019. Đồng tổ chức Hội nghị làViện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu .

    Xem tiếp...

  2. Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học và Tô pôđược tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học và Tô pô

    Xem tiếp...