1. Trong không khí mừng Đảng mừng xuân Bính Thân -2016, Ban Biên Tập ra mắt Nội San số 7 - Tháng 01/2016. Nội san tóm tắt các mặt hoạt động của nhà Trường, một số kết quả đạt được trong Học kỳ 1 năm 2015 - 2016. Bên cạnh đó là các nội dung không thể thiếu được là các Bài trao đổi, nghiên cứu của các Giảng viên của nhà trường và các đơn vị bạn cùng tham gia trao đổi về các vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong trường CĐSP, ứng dụng CNTT trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy .....

    Xem tiếp...