1. Nhà trường tạm xét đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng & dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp.
    Sinh viên học sinh có thể kiểm tra trực tiếp trong tài khoản cá nhân.

    Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Đào tạo (0643 826644) trước ngày 24.6.2017.

    Sau thời gian quy định ở trên, nhà trường không giải quyết kiếu nại với bất kỳ lý do nào. 

     

    Xem tiếp...