1. Chiều ngày 15/03 năm 2017, hòa chung khí thế của Đại hội Cựu chiến binh cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Cựu chiến binh của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh và Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội Cựu chiến binh trường Cao đẳng Sư phạm long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

    Xem tiếp...