1. 15h00 ngày 20 tháng 11 năm 2014, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp đoàn đại biểu trường Đại học Rajabhat Rajanagarinda - Thái Lan.

    Xem tiếp...