1. THỨ NGÀY

  NỘI DUNG

  NGƯỜI PHỤ TRÁCH

  GHI CHÚ

  Thứ hai 
  25/02/2019

  Sáng

  - 7g00: Sinh hoạt đầu tuàn tại các đơn vị.
  - 7g00: Hướng dẫn đoàn TTSP K21 về các cơ sở thực tập. TP: Các trưởng đoàn và sinh viên theo triệu tập.

  - Lãnh đạo các đơn vị
  - Trưởng các đoàn

   

  Chiều

  - 14g00: Dự họp tại Sở Tài chính. Ô. Hạnh, Ô. Dũng, B. Minh

  - Ô. Hạnh

   

  Thứ ba
  26/02

  Sáng

   

   

   

  Chiều

  - 14g00: Dự họp mặt 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại trường THPT Phú Mỹ. TP: Ô. Dũng, B. Trần Hiền, Ô. Tráng.

  - Ô. Dũng

   

  Thứ tư
  27/02

  Sáng

   

   

   

  Chiều

  - 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304.

  - Ô. Hạnh

   

  Thứ năm
  28/02

  Sáng

   

   

   

  Chiều

  - 17g00: Họp giao ban Ban cán sự các lớp. TP: P. CTSV, Đoàn trường, Hội SV.

  - P. CTSV

   

  Thứ sáu
  01/03

  Sáng

  - 9g00: Họp giao ban trợ lí các khoa tại P. CTSV.

  - B. Lê Chi

   

  Chiều

  - 13g30: Dự Hội nghị tại Bình Dương.
  - 14g00: Dự họp tại Sở Giáo dục.
  - 14g30: Dự lễ kỉ niệm Ngày Biên phòng toàn dân tại trường TC Biên phòng 2.

  - Ô. Hạnh
  - Ô. Hải
  - Ô. Dũng

   

  Thứ bảy 02/03

  Sáng

   

   

   

  Chiều

   

   

   

  Chủ nhật 03/03

  Sáng

   

   

   

  Xem tiếp...