Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

TINH THẦN CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!


      Tin tức hoạt động
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017  - (29/3/2017)

Kế hoạch bảo vệ đề cương NCKH và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2016-2017  - (18/10/2016)

Thông báo mời viết bài đăng Nội san số 9  - (16/10/2016)

Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017  - (29/8/2016)

Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017  - (29/8/2016)

"Thông tư 30" ở Úc khác với Việt Nam như thế nào?  - (3/8/2016)

Qui định thể lệ cuộc thi cấp trường Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017  - (22/6/2016)

Thông báo: Về việc mời viết bài đăng Nội san số 8 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu  - (2/6/2016)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC “Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”  - (21/3/2016)

Kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2015-2016  - (3/3/2016)

Thông báo số 1: Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”  - (25/11/2015)

Về việc mời viết bài đăng Nội san số 7 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu  - (6/11/2015)

Kế hoạch bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng day cấp trường năm học 2015 - 2016  - (21/10/2015)

Thông báo: Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Tâm lý học và giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học"  - (22/9/2015)

Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học - Năm học 2015 - 2016  - (12/8/2015)

Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau
Trang 1 / 5

THỐNG KÊ TRUY NHẬP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768