Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tuyển dụng
 Thông báo tuyển dụng giảng viên Tiếng Nhật
 Cập nhập ngày 19/1/2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 17 /TB-CĐSP-TC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 19  tháng 011  năm 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển dụng 01 giảng viên, yêu cầu như sau: 

Đơn vị

Số lượng

Trình độ

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Nghiệp vụ sư phạm

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

01

Đại học trở lên

Tiếng Nhật; Nhật Bản học

B

A

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (giảng dạy đại học)

 I. Điều kiện của người dự tuyển

 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

II. Phương thức tuyển dụng

Xét tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Nghị định 29/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 5/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quy định nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

III. Nội dung xét tuyển viên chức

1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

IV. Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/người dự tuyển.

- Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 19/01/2015 đến hết ngày 09/02/2015 tại Phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địa chỉ liên hệ:  Số 689 Cách mạng tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, điện thoại: (064)3720808 hoặc xem thông tin trên Website: www.cdspbrvt.edu.vn

(Hồ sơ dự tuyển phải nộp trực tiếp; không trả lại hồ sơ)

Nơi nhận:

- Website;
- Lưu TC.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH


Các tin khác
   Ngày hội Tuyển dụng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc (JOB FAIR 2017)
   Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen - Thông báo tuyển dụng
   Tôn Hoa Sen thông báo tuyển dụng
   Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Hồng Lam - Tuyển dụng giáo viên
   Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm học 2016-2017
   Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2017
   Tuyển giáo viên tiếng Nhật
   UBND Huyện Long Điền tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017
   Tuyển dụng giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non - Trung tâm Số học Trí tuệ Vũng Tàu
   Tuyển dụng giáo viên Mầm Non - Trung Tâm Số Học Trí Tuệ Vũng Tàu
   Thông tin tuyển dụng giáo viên - Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Cao Đẳng Nghề Quốc tế VABIS - Hồng Lam
   Thông báo tuyển dụng - Trung tâm Anh Ngữ ACL Châu Đức BRVT
   Trường quốc tế SINGAPORE tuyển Giáo viên Tiểu học
   TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - CTY TNHH HEALTH AND EDUCATION
   Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768