Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin tức hoạt động
 Thông báo số 1: Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
 Cập nhập ngày 25/11/2015

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 150/TB-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 1
Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo
ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập (02/7/1976 – 02/7/2016), Trường CĐSP Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”.

1. Mục tiêu Hội thảo

- Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và giảng viên chia sẻ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ hội nhập quốc tế;

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trong cả nước.

2. Các chủ đề Hội thảo

2.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo: yêu cầu về phẩm chất, năng lực; đảm bảo chất lượng, số lượng đội ngũ và hiệu quả đào tạo; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2.2. Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng: khối lượng kiến thức, kỹ năng; chuẩn đầu ra; thẩm định, đánh giá chương trình.

2.3. Đào tạo, phát triển năng lực người học trong thời kỳ hội nhập quốc tế: kiến thức, kỹ năng cần thiết.  

2.4. Đổi mới phương thức quản lý, tổ chức đào tạo ở các cơ sở đào tạo trong thời kỳ hội nhập: cơ chế quản lý, mô hình trường học, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, phát triển quan hệ xã hội, hợp tác quốc tế.

2.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông: đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; giải pháp phối hợp giữa các cơ sở đào tạo giáo viên với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp ở địa phương; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; xây dựng trường thực hành sư phạm.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

3.1. Thời gian: Ngày 01 tháng 7 năm 2016.

3.2. Địa điểm: Giảng đường 1, Trường CĐSP TT Huế, 82 Hùng Vương, TP Huế.

4. Hình thức báo cáo

4.1. Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo và tóm tắt (Abstract): Theo mẫu phiếu đính kèm.

4.2. Toàn văn báo cáo (Full text) không quá 4000 từ, trình bày trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; Size 13; Line spacing 1,3; Left 3,5 cm - Right 2,5 cm - Top 2 cm - Bottom 2cm. Các thông tin khác liên quan xem trong mẫu gửi kèm.

5. Thời gian, địa chỉ đăng ký và gửi báo cáo cáo

5.1. Thời gian

- Phiếu đăng ký và tóm tắt (Abstract): gửi trước ngày 20/3/2016;

- Toàn văn báo cáo (Full text): gửi trước ngày 15/5/2016

5.2. Địa chỉ email nhận báo cáo: phongdtqlkh.cdsp@thuathienhue.gov.vn

Trường hợp cần thiết, đại biểu có thể liên lạc trực tiếp qua điện thoại, email để được rõ thêm:

- Th.s. Lê Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng, ĐT: 054.3835102, 0905.235.974, email: lehoa.hue@gmail.com

- Th.s. Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học, ĐT: 054.3817577, 0905.832.473, email: pthai.cdsp@thuathienhue.gov.vn

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HT và các PHT;
- Các Khoa/Phòng/TT, Ban TTGD;
- Website trường;
- Các trường ĐH, CĐ;
- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

Hồ Văn Thành

 

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 PHIẾU ĐĂNG KÍ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC
“Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế” 

Họ tên đại biểu:

Học hàm/học vị (GS, PGS, TSKH, TS, ThS, CN…):

Tên cơ quan/đơn vị công tác:

Chức vụ:

Địa chỉ cơ quan/đơn vị công tác:

E-mail:

Điện thoại:

Tên báo cáo: (Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Tóm tắt

- Tiếng Việt:  

- Tiếng Anh (Abstract):      

Đăng kí tham dự Hội thảo:                        Có:                        Không:

 Đăng kí trình bày báo cáo tại Hội thảo:      Có:                        Không:

        

Lưu ý:

Quý vị đại biểu vui lòng đánh dấu X vào ô đăng kí tham dự và đăng ký trình bày (có hoặc không) để thuận tiện cho công tác tổ chức.

Phiếu Đăng kí vui lòng gửi trước ngày 20/3/2016, toàn văn bài viết (Full text) gửi trước ngày 15/5/2016 theo địa chỉ email: phongdtqlkh.cdsp@thuathienhue.gov.vn

Trong thời gian tham gia Hội thảo, đại biểu tự túc kinh phí di chuyển và lưu trú. Đại biểu nào cần hỗ trợ thông tin về nhà nghỉ, khách sạn và các dịch vụ khác, xin gửi yêu cầu qua email cho chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp.

 

Mẫu trình bày báo cáo:

 

TÊN BÁO CÁO (TIẾNG VIỆT, IN ĐẬM, CỠ CHỮ 14)

 

NGUYỄN VĂN A

Trường……………………..

 

Tóm tắt: (Tiếng Việt, cỡ chữ 11) 

 

Nội dung báo cáo… (cỡ chữ 13)   

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Tên tác giả/cơ quan ban hành (năm), Tên tài liệu, NXB…, nơi xuất bản.

[2] Tên tác giả/cơ quan ban hành (năm), Tên tài liệu, NXB…, nơi xuất bản.

 

Title: (TIẾNG ANH, IN HOA, CỠ CHỮ 11)

 

Abstract: (Tiếng Anh, thường, cỡ chữ 11)

 

Học hàm, học vị. TÊN ĐẦY ĐỦ.

Tên cơ quan:……..

ĐT: 09…

Email:…………..@....


Các tin khác
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
   Kế hoạch bảo vệ đề cương NCKH và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2016-2017
   Thông báo mời viết bài đăng Nội san số 9
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017
   Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
   "Thông tư 30" ở Úc khác với Việt Nam như thế nào?
   Qui định thể lệ cuộc thi cấp trường Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017
   Thông báo: Về việc mời viết bài đăng Nội san số 8 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC “Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”
   Kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2015-2016
   Về việc mời viết bài đăng Nội san số 7 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Kế hoạch bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng day cấp trường năm học 2015 - 2016
   Thông báo: Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Tâm lý học và giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học"
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768