Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Kế hoạch hoạt động
 Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2016
 Cập nhập ngày 25/12/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 01NĂM 2016 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K 17

K18 + K40

K19 + K41

ĐHSP

Lớp VLVH 10F, 11F

I

(04/đến 10/01)

Học văn hóa tuần 3 của HKVI

- K18 học văn hóa tuần 01 của HK IV

- K40 Thi HK

Học bù các ngày nghỉ lễ

Thi HK

-10F: chờ kết quả thi TN

- 11F: Học theo lịch cả ngày 03

II

(11/đến 17/01)

Học văn hóa tuần 4 của HKVI

- K18 học văn hóa tuần 02 của HK IV

- K40 học tuần 01 của HK IV

Ôn  và thi HK

Thi HK

- 11F: Học theo lịch cả ngày 10

III

(18/đến 24/01)

Học văn hóa tuần 5 của HKVI

- K18 học văn hóa tuần 03 của HK IV

- K40 học tuần 02 của HK IV

Thi HK

Chuẩn bị công tác TTSP

- 11F: Học theo lịch cả ngày 17

IV

(25 đến 30/01)

Học văn hóa tuần 6 của HKVI

- K18 học văn hóa tuần 04 của HK IV

- K40 học tuần 02 của HK IV

Lao động và sinh hoạt lớp

Chuẩn bị công tác TTSP

- 11F: Học theo lịch cả ngày 24

 

 

 

Bà Rịa, ngày 24 tháng 12 năm 2015
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  

Ths. Nguyễn Thiện Thắng

 

 


Các tin khác
   Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 06/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2017
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 09/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 08/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2016
   Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768