Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin hoạt động
 Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong phong trào thi đua Đợt II - Năm học 2015 -2016
 Cập nhập ngày 1/3/2016

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 48/QĐ-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 26  tháng 02  năm  2016

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong phong trào thi đua

Đợt II - Năm học 2015 -2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 11, chương II, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư 01/2015/TT-BGDDTngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua đợt II - năm học 2015-2016;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 33 cá nhân đã đạt thành tích cao trong phong trào thi đua Đợt II - năm học 2015 - 2016(danh sách đính kèm).

Điều 2. Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 200.000đ.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân HSSV có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTSV.                                                                       (đã ký)                                                                                                                                                                                              

                                                                                            Hồ Cảnh Hạnh

  

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định S 48/QĐ-CĐSP ngày 26/02/2016)

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

DANH HIỆU

1

Nguyễn Thị Mai Linh

1DHA1

Cá nhân Xuất sắc

2

Võ Hoàng Lâm

1DHA1

Cá nhân Xuất sắc

3

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1DHA1

Cá nhân Xuất sắc

4

Trần Thị  Phương Ánh

1DHA1

Cá nhân Xuất sắc

5

Trần Nguyễn Kim Phụng

1DHC1

Cá nhân Xuất sắc

6

Trần Anh Thương

17A5

Cá nhân Xuất sắc

7

Nguyễn Tấn An

18A4

Cá nhân Xuất sắc

8

Nguyễn Thị Trang

18A7

Cá nhân Xuất sắc

9

Lê Thị Nguyên Thảo

18B

Cá nhân Xuất sắc

10

Nguyễn Hữu Thành Đạt

18D1

Cá nhân Xuất sắc

11

Nguyễn Đức Huy

18D1

Cá nhân Xuất sắc

12

Vũ Thị Thùy Trang

18D1

Cá nhân Xuất sắc

13

Nguyễn Ngọc Vĩnh Thành

18D3

Cá nhân Xuất sắc

14

Nguyễn Mỹ Hiền

18D3

Cá nhân Xuất sắc

15

Phạm Thanh Thùy

18K

Cá nhân Xuất sắc

16

Nguyễn Thị Hoài Trâm

18M1

Cá nhân Xuất sắc

17

Nguyễn Thị Ngọc Liên

18M1

Cá nhân Xuất sắc

18

Nguyễn Thị Anh Thư

19A2

Cá nhân Xuất sắc

19

Ngô Thị Phụng Vân

19A4

Cá nhân Xuất sắc

20

Lê Gia Huy

19C3

Cá nhân Xuất sắc

21

Vũ Thị Trang

19C4

Cá nhân Xuất sắc

22

Nguyễn Thị Huyền Trang

19C4

Cá nhân Xuất sắc

23

Lê Thị Thu Hà

19C7

Cá nhân Xuất sắc

24

Lê Thị Hải Yến

19D2

Cá nhân Xuất sắc

25

Hà Khánh Linh

19D6

Cá nhân Xuất sắc

26

Phạm Trần Hà Giang

19K

Cá nhân Xuất sắc

27

Lê Minh Thành

19K

Cá nhân Xuất sắc

28

Phạm Thanh Tâm

19M1

Cá nhân Xuất sắc

29

Hồ Thị Thu Hiền

19M2

Cá nhân Xuất sắc

30

Phạm Thị Nhung

19M2

Cá nhân Xuất sắc

31

Kiều Thị Thanh Hòa

40M1

Cá nhân Xuất sắc

32

Nguyễn Thị Thùy Nhung

40M2

Cá nhân Xuất sắc

33

Trần Thị Thanh Nhàn

41VT

Cá nhân Xuất sắc

 

(Tổng cộng danh sách có 33 cá nhân HSSV)

 


Các tin khác
   Buổi sinh hoạt truyền thông về Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho HSSV năm nhất
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2017
   Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
   Thông báo V/v Tổng kết và phát bằng tốt nghiệp năm 2016
   Danh sách học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 - năm học 2015-2016
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV lớp đại học Toán và Văn
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân-HSSV hệ cao đẳng K19 và trung cấp K41 (tuần từ 15/8/2016 đến 20/8/2016)
   Lễ tổng kết hoạt động dạy hè tình nguyện năm 2016
   Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2016-2017
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân- HSSV- Khóa 18
   Thông báo sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
   Quyết định khen thưởng HSSV đạt thành tích trong TTSP năm học 2015-2016
   Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên
   Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong Cuộc thi Tin học Văn phòng cấp trường năm 2016
   Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo năm 2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768